head_banner

Magnit göteriş leeke-täk agaç gapy

Magnit göteriş leeke-täk agaç gapy

Maghli maglew gapylary “Yunhuaqi” -niň garaşsyz gözlegini we çyzykly hereketlendirijini ösdürmegi ulanmalydyr.

Müşderi gapy ýapragynyň agramyna görä degişli motor modelini saýlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Wooden-hanging-door-(2)
image9

“Yunhuaqi Maglev” çyzykly hereketlendiriji

t (1)

1- (Paket turbasy) 2- il Coil set) 3- button Düwmäni çalyş ) 9- B Terminal B)

 

Motoryň dargamagynyň shemasy

t (5)

Motor 4830

t (4)

Motor 4230

t (3)

Motor 3630

t (2)

Motor 2430

2, Esasy Tehniki aýratynlyklar

Ykjam alýumin jaý: diňe h63 x 50d mm

Iň az açyklyk: 600 mm Gollanmanyň uzynlygy: 1220mm

Iň ýokary açyklyk: 3000 mm Gollanmanyň uzynlygy: 6020mm

250 Kg çenli ýapragyň agramy

Düzülip bilinýän açylyş tizligi: 200-den 500 mm / s

Pes işleýän ses: <40 dB

Elektrik üpjünçiligi: 230 / 110V AC 50-60Hz

Kuwwat sarp edilişi:

- Işleýän wagty: 30 W.

- pikler (0,2 sek): 150 W.

3, Simönekeý gurnama, aňsat işlemek :

“Yunhuaqi” awtomatiki gapy maşynynyň dizaýny ykjam.Adaty awtomatiki gapy maşynynyň ini bary-ýogy 50mm, beýikligi bary-ýogy 63mm (iň pes ini 24mm we beýikligi 40mm bolup biler).Uzynlygy ownuk kär derejesi bilen gapyny açmagyň talaplaryna laýyklykda kesip bolýar.Gurnama wagtynda diňe gapynyň şöhlesine berkitmeli.Ulanylanda, gapyny açmagyň ululygyna görä ýol kesilip bilner.

4, Täze arassa tehnologiýa

“Yunhuaqi Magnetic Linear” hereketlendirijisi, arassa otaglar, hassahananyň reanimasiýa desgalary, azyk zawodlary we tozan we hapa duýgur beýleki ýerler üçin has amatly gurşawy saklar.Adaty awtomatiki gapylar bilen baglanyşykly sürtülme nokatlarynyň köpüsi azalýandygy sebäpli, “Yunhuaqi” awtomatiki gapynyň bölekleri az bolýar we şonuň üçin az tozan bölejikleri öndürýär.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: