head_banner

Maglew awtobus gapysy

  • Magnetic levitation Four-leaves bus door

    Magnit göteriş Dört ýaprakly awtobusyň gapysy

    Tekiz gapy diýlip atlandyrylýan awtobusyň gapysy.Closeakyn ýagdaýda, iki tarapyň gapy korpusy ýa-da şkaf korpusy bilen bir tekizlige çykmaga düşüneninde gapy göwresine degişlidir.Daş görnüşi boýunça gapy korpuslarynyň arasynda tekizlik tapawudy ýok.Içine oturdylan gapy bedenidir.Gapynyň göwresi ýol görkeziji demirýoldan öňe we yza hereket edýär, soňra bolsa çep we sag tarapa hereket edýär.Iki taraplaýyn hereket edýän gapy bedenidir.Maglew awtobusynyň gapysy, gurluş dizaýnynyň üsti bilen maglew ýoly bilen birleşdirilen el bilen awtobusyň gapysydyr we awtobusyň gapysynyň awtomatiki we akylly dolandyrylyşyny amala aşyrmak üçin güýç maglew ýoly arkaly üpjün edilýär.