head_banner

Önüm aýratynlyklary

t (4)

Induksiýa

Indhli görnüşli induksiýa garnituralaryny bökdençsiz birleşdiriň, alada ýok

t (2)

Howpsuzlyk

Ulanyjylaryň howpsuzlygyny hemme taraplaýyn goramak üçin mikro-energiýa strategiýalarynyň özboluşly utgaşmasy

t (9)

Gurnama

Çuňlaşdyrylan gurluş, amatly we täsirli gurnama

t

Akylly

Birnäçe ulanyjy niýetini tanamak tertibi

t (8)

Doly awtomatiki

Mugt eller, mugt giriş

t (5)

Çydamly

Iň oňat materiallar, ajaýyp önümçilik, diňe dowamly

t (6)

Ietuwaş

Lightagtylyk, az ses

t (1)

Arassa

Ykjam dizaýn, esasanam tozana duýgur ýerlerde amatly

t (3)

Aýyr

Bezeg gurluşyny sazlamagyň zerurlygy ýok, ähli bölekleri çalt çalşyp bolýar

t (7)

Bejeriş

Öndürijiligi durnukly we tehniki hyzmat ýönekeý.