head_banner

Birnäçe açmagyň usullary

v

Açmak üçin duýgurlyk

Gapylara ýakynlaşanda pyýadalary duýmak, duýgurlyk aralygy sazlanyp bilner

gh

Ýakmak

Işletmek üçin gapynyň wyklýuçatelini basyň

vbc

Giriş gözegçiligi

Giriş dolandyryş ulgamyny gurmak bilen, kartoçkalary, barmak yzlaryny we ýüzleri süpürmek arkaly ygtyýarnama bilen gapy açylyp bilner.

vcas

Ses ber

Gurlan modul Tmall, Xiaomi AI ses dolandyryşyny goldaýar

qwe

Açmak üçin itekläň we çekiň

Gapy el bilen süýşürilýär we ulanyjynyň gapyny açmak niýetini bilenden soň ulgam açylar

tye

Işletmek üçin uzakdan dolandyryş

Işletmek üçin simsiz uzakdan dolandyryşda gapynyň açyk düwmesini basyň

AI

Akylly gözegçilik

Açylyş we ýapmak niýeti, döredilen trigger şertleri ýerine ýetirilende amala aşyrylyp bilner

tewt

Jübi telefony açylýar

Jübi telefony Bluetooth we tor bilen uzakdan açmagy goldaň