head_banner

Trake-täk gapy

 • Magnetic levitation Single-track wooden door

  Magnit göteriş leeke-täk agaç gapy

  Maghli maglew gapylary “Yunhuaqi” -niň garaşsyz gözlegini we çyzykly hereketlendirijini ösdürmegi ulanmalydyr.

  Müşderi gapy ýapragynyň agramyna görä degişli motor modelini saýlaýar.

 • Magnetic levitation single-track glass door

  Magnit levitasiýa ýeke trackli aýna gapy

  MAGLEV AWTOMATIK GAPY näme?Bu nähili işleýär ?

  Maglew magnit götermek üçin gysga.

  Magnitler otlylary hem öňe sürüp bilýärler .Men ýaly polýuslar iki demirgazyk ýa-da günorta polýusdyr.Biri-birine garşy çykýarlar we itekleýärler.Ikisem otlyny öňe sürmäge kömek edýär .. Birmeňzeş polýuslar biri-birini yza çekýär we otlyny öňe itekleýär.Garşy polýuslar otlyny özüne çekýär we çekýär.

 • Magnetic levitation Single-track narrow border door

  Magnit göteriş Bir taraplaýyn dar serhet gapysy

  “Yunhuaqi” magnitli levitasiýa çyzykly hereketlendiriji gapy köp açylyş funksiýasyna eýedir.

  “Yunhuaqi” awtomatiki gapy motorly komponent ulgamy, müşderiniň talaplaryna laýyklykda aşakdaky umumy açylyş funksiýalary bilen düzülip bilner.Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda akylly öý ulgamyna birikdirilip bilner we aragatnaşyk gözegçiligi buýrugy doly açykdyr.

 • Magnetic levitation pocket hidden doors

  Magnit göteriş jübüsiniň gizlin gapylary

  “Jübüde gizlenen gapylar” üçin Maglev awtomatiki gapy ulgamy

  “Yunhuaqi” tarapyndan işlenip düzülen özboluşly çyzykly hereketlendiriji tehnologiýanyň kömegi bilen bu awtomatiki gapy ýoly, hususy jaýlaryň, myhmanhanalaryň otaglarynyň, söwda merkezleriniň, ofis binasynyň, bölek satuw jaýlarynyň içinde süýşýän gapylary awtomatlaşdyrmak üçin iň oňat çözgüt bolup, rahat we sessiz ýerine ýetirijiligi ajaýyp hereket bilen birleşdirýär. dükanlar, restoranlar we ş.m.