head_banner

Magnit göteriji awtomatiki perde ulgamy

Magnit göteriji awtomatiki perde ulgamy

Maglew çyzykly hereketlendiriji kiçi göwrümli, asuda, howpsuz we arassa artykmaçlyklary bilen awtomatiki perde ulanylýar

Gündelik durmuşymyzy ýönekeýleşdirmek, “ýalta” durmuş ýagdaýyna ýetmek üçin Maglew akylly perde gaty möhüm ähmiýete eýe.

Häzirki zaman jemgyýetinde akylly durmuş ösüşiniň gutulgysyz ugry.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Automatic curtain
image12

Awtomatiki perdämiz üçin iki sany esasy gurnama usuly bar

1, gapdal gurnama :

.

(2) trackoluň üstündäki alýumin burçundaky hozy gowşadyň we alýumin burçuny aýyryň.Nurbatlary aýyrmazlyk üçin seresap boluň.

(3) Alýumin burçuny diwara guruň we güýçli nurbat sebäpli ýoluň gaçmazlygy üçin onuň güýjüne üns beriň.

(4) Set şnurunyň ugrunyň tok rozetkasyna laýyk gelýändigine üns beriň.Soňra ýoldaky nurbatlary burç alýumin bilen birikdiriň

2, Iň ýokary gurnama :

(1) Gurmak deşigini açmak üçin alýumin burçuny we ýoluň üstündäki nurbatlary aýryň.

(2) Set şnurunyň ugrunyň tok rozetkasyna laýyk gelýändigine üns beriň.Trackoluň üstünden göni nurbatlary düzediň.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.